Thông tin liên hệ

Điện thoại

0257.3828248 / Fax: 0257.3828156
HotLine: 086.929.1168

Địa chỉ

* Cơ sở chính: 261 Nguyễn Tất Thành, phường 8, Th.phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
* Cơ sở 2: Đường Nguyễn Hữu Thọ, phường 9, Th.phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên

Liên hệ chúng tôi

Cơ sở 1

Cơ sở 2